Từ ngày 15/8, không nộp phạt vi phạm giao thông sẽ không được đăng ký xe

Từ ngày 15/8/2023, không nộp phạt vi phạm giao thông sẽ không được đăng ký xe. Đây là nội dung tại Thông tư 24/2023/TT-BCA ngày 1/7/2023.

Ngày 1/7/2023, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới.

Từ ngày 15/8, không nộp phạt vi phạm giao thông sẽ không được đăng ký xe

 Từ ngày 15/8/2023, không nộp phạt vi phạm giao thông sẽ không được đăng ký xe. Ảnh minh họa: TL

Từ ngày 15/8/2023, không nộp phạt vi phạm giao thông sẽ không được đăng ký xe

Theo Điều 3 Thông tư 24/2023/TT-BCA thì nguyên tắc đăng ký xe được quy định như sau:

- Xe cơ giới có nguồn gốc hợp pháp, bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường thì được đăng ký, cấp một bộ biển số xe theo quy định tại Thông tư 24/2023/TT-BCA.

- Chủ xe là tổ chức, cá nhân có trụ sở, nơi cư trú (nơi đăng ký thường trú, tạm trú) tại địa phương nào thì đăng ký xe tại cơ quan đăng ký xe thuộc địa phương đó; trừ trường hợp quy định tại Khoản 14 Điều 3 Thông tư 24/2023/TT-BCA.

- Biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe (sau đây gọi là biển số định danh). Biển số định danh là biển số có ký hiệu, seri biển số, kích thước của chữ và số, màu biển số theo quy định tại Thông tư 24/2023/TT-BCA.

- Đối với chủ xe là công dân Việt Nam thì biển số xe được quản lý theo số định danh cá nhân.

- Đối với chủ xe là người nước ngoài thì biển số xe được quản lý theo số định danh của người nước ngoài do hệ thống định danh và xác thực điện tử xác lập hoặc số thẻ thường trú, số thẻ tạm trú hoặc số chứng minh thư khác do cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Đối với chủ xe là tổ chức thì biển số xe được quản lý theo mã định danh điện tử của tổ chức do hệ thống định danh và xác thực điện tử xác lập; trường hợp chưa có mã định danh điện tử của tổ chức thì quản lý theo mã số thuế hoặc quyết định thành lập.

- Trường hợp xe hết niên hạn sử dụng, hư hỏng hoặc chuyển quyền sở hữu xe thì biển số định danh của chủ xe được cơ quan đăng ký xe thu hồi và cấp lại khi chủ xe đăng ký cho xe khác thuộc quyền sở hữu của mình.

Số biển số định danh được giữ lại cho chủ xe trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày thu hồi; quá thời hạn nêu trên, nếu chủ xe chưa đăng ký thì số biển số định danh đó được chuyển vào kho biển số để đăng ký, cấp cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

- Trường hợp chủ xe chuyển trụ sở, nơi cư trú từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác thì được giữ lại biển số định danh đó (không phải đổi biển số xe).

- Cá nhân từ đủ 15 tuổi trở lên thì được đăng ký xe. Trường hợp cá nhân từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi đăng ký xe thì phải được cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ đồng ý và ghi nội dung "đồng ý", ký, ghi rõ họ tên, mối quan hệ với người được giám hộ trong giấy khai đăng ký xe.

- Việc kê khai đăng ký xe được thực hiện trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công Bộ Công an (sau đây gọi chung là cổng dịch vụ công). Chủ xe sử dụng mã hồ sơ đã kê khai trên cổng dịch vụ công để làm thủ tục đăng ký xe.

Trường hợp không thực hiện được trên cổng dịch vụ công do không có dữ liệu điện tử hoặc lỗi kỹ thuật thì chủ xe kê khai làm thủ tục trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe.

- Việc nộp lệ phí đăng ký xe thực hiện qua ngân hàng hoặc trung gian thanh toán được kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công; trường hợp không thực hiện được trên cổng dịch vụ công thì nộp tại cơ quan đăng ký xe.

- Việc nhận kết quả đăng ký xe được thực hiện trực tuyến trên cổng dịch vụ công hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích (trường hợp thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình) hoặc nhận tại cơ quan đăng ký xe theo nhu cầu của chủ xe.

- Dữ liệu điện tử các giấy tờ, chứng từ trong thành phần hồ sơ xe do hệ thống đăng ký, quản lý xe tiếp nhận từ cổng dịch vụ công hoặc cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành hoặc dữ liệu điện tử được quét (scan) từ các chứng từ trong thành phần hồ sơ, bản chà số máy, số khung, kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ văn bản giấy, có chữ ký số của cán bộ đăng ký xe, cơ quan đăng ký xe (sau đây gọi chung là số hóa hồ sơ) có giá trị pháp lý như văn bản giấy.

- Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá biển số xe ô tô được lựa chọn đăng ký, cấp biển số xe trúng đấu giá tại Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Phòng Cảnh sát giao thông) nơi chủ xe có trụ sở, cư trú hoặc tại Phòng Cảnh sát giao thông quản lý biển số xe trúng đấu giá đó.

- Tổ chức, cá nhân vi phạm trật tự, an toàn giao thông mà không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông thì chưa giải quyết đăng ký xe; sau khi chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông thì được đăng ký xe theo quy định của Thông tư 24/2023/TT-BCA.

Theo quy định trên thì cá nhân, tổ chức vi phạm giao thông mà không chấp hành quyết định xử phạt thì chưa giải quyết đăng ký xe.

Sau khi chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông thì được đăng ký xe theo quy định.

Thời hạn giải quyết đăng ký xe

Thời hạn giải quyết đăng ký xe theo Điều 7 Thông tư 24/2023/TT-BCA như sau:

(1) Cấp chứng nhận đăng ký xe: Không quá 02 ngày làm việc, kể ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trừ trường hợp cấp lại chứng nhận đăng ký xe phải thực hiện xác minh theo quy định tại (2) mục này.

(2) Thời hạn xác minh việc mất chứng nhận đăng ký xe khi giải quyết thủ tục cấp lại chứng nhận đăng ký xe là 30 ngày; thời hạn xác minh không tính vào thời hạn giải quyết cấp lại chứng nhận đăng ký xe theo quy định tại (1) mục này.

(3) Cấp biển số định danh lần đầu: Cấp ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe hợp lệ.

(4) Cấp đổi biển số xe, cấp lại biển số xe, cấp biển số xe trúng đấu giá, cấp lại biển số định danh: Không quá 07 ngày làm việc, kể ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

(5) Cấp đăng ký xe tạm thời, cấp chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe:

- Trường hợp thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên cổng dịch vụ công:

+ Sau khi người làm thủ tục kê khai giấy khai đăng ký xe tạm thời hoặc kê khai giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe;

+ Nộp lệ phí theo quy định (đối với trường hợp đăng ký xe tạm thời), cơ quan đăng ký xe kiểm tra hồ sơ bảo đảm hợp lệ thì trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong thời hạn 08 giờ làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ từ cổng dịch vụ công;

+ Trường hợp thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần: 01 ngày làm việc (trường hợp đăng ký xe tạm thời); không quá 02 ngày làm việc, kể ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp cấp chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số).

(6) Thời gian trả kết quả đăng ký xe theo quy định tại (1), (3), (4), (5) mục này, được tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và hệ thống đăng ký, quản lý xe đã nhận được kết quả xác thực về việc hoàn thành nộp lệ phí đăng ký xe từ cổng dịch vụ công.

Từ ngày 15/8, không nộp phạt vi phạm giao thông sẽ không được đăng ký xe

 Tùy từng tính chất, mức độ nguy hiểm người vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc hình thức phạt cao hơn. Ảnh minh họa: TL

Vi phạm luật giao thông là gì?

Vi phạm luật giao thông là người tham gia giao thông đường bộ vi phạm những quy định về an toàn giao thông, điều khiển các phương tiện giao thông không đúng với quy định của pháp luật.

Chế tài xử phạt đối với người vi phạm giao thông

Tùy từng tính chất, mức độ nguy hiểm, mặt chủ quan của người vi phạm mà có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc răn đe hơn thì truy cứu trách nhiệm hình sự.

Xử phạt vi phạm hành chính

Nghị định 100/2019/NĐ-CP, Nghị định 123/2021/NĐ-CP đã quy định chi tiết về những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và các chế tài xử phạt đối với từng hành vi vi phạm.

Ví dụ: Điểm a, Điểm b, Điểm c Khoản 5 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP. Khoản 5 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP đã được sửa đổi bởi Khoản 34 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP:

"5. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông;

b) Không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển giao thông hoặc người kiểm soát giao thông;

c) Đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều" trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 8 Điều này và các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định;...".

- Người nào mà điều khiển phương tiện giao thông khi đến các ngã 3, ngã 4... thấy đèn đỏ, vàng mà không dừng lại trước vạch kẻ dừng thì là người đó đã vi phạm giao thông và hành vi đó phải bị xử phạt vi phạm chính với mức phạt từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng.

- Người nào mà điều khiển phương tiện giao thông khi thấy các hiệu lệnh của cảnh sát giao thông (Tay giơ thẳng đứng, một hoặc cả hai tay dang ngang, tay phải giơ về phía trước...) mà không chấp hành hiệu lệnh đó thì là người đó đã vi phạm giao thông. Hành vi này phải bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng.

- Người nào mà điều khiển phương tiện giao thông đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển "cấm đi ngược chiều" thì là người đó đã vi phạm giao thông và hành vi này phải bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng.

Lưu ý rằng, hành vi đi ngược chiều trên đường cao tốc là hành vi có tính chất mức độ nguy hiểm cao, bởi cao tốc là một đường với các phương tiện tốc độ lưu thông rất nhanh, rất dễ gây ra tai nạn thảm khốc nên không phải bị xử phạt vi phạm hành chính cao hơn và không thuộc vào Khoản 5 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP này. Và những xe ưu tiên (cứu thương, cảnh sát...) với tính chất công việc quan trọng thì trường hợp đi ngược đường sẽ không bị xử phạt.

Truy cứu trách nhiệm hình sự

Đối với những hành vi vi phạm giao thông có tính chất mức độ nguy hiểm, để lại những hậu quả nặng nề về người và tài sản thì bên cạnh việc bị xử phạt vi phạm hành chính còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo L.Vũ (th)

Tags:

đăng ký xe

giao thông

phạt vi phạm

vi phạm giao thông

Tin cùng chuyên mục