06/07/2024 15:50

Thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp

Thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp

Ngày 05/7/2024, đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm việc với Ban Nội chính Trung ương và chủ trì Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024.

Thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường và các đồng chí lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương điều hành hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao Ban Nội chính Trung ương trong thời gian qua đã nỗ lực lớn, quyết tâm cao, bản lĩnh, quyết liệt, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Nhất là, làm tốt nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Đảng nhiều chủ trương, quan điểm, định hướng lớn, chiến lược về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Từ đầu nhiệm kỳ XIII đến nay, đã tham mưu sơ kết, tổng kết, xây dựng trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hai Ban Chỉ đạo hơn 20 Đề án và trên 300 báo cáo quan trọng; trên cơ sở đó, đã tham mưu ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định quan trọng về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; trong đó có nhiều vấn đề mới, khó, vừa cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, vừa giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra, như phòng, chống tiêu cực, kiểm soát quyền lực, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp

Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo buổi làm việc.

Đồng thời, tích cực tham mưu chỉ đạo rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhằm khắc phục những sơ hở, bất cập dễ bị lợi dụng để tham nhũng, tiêu cực.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư đánh giá rất cao việc Ban Nội chính Trung ương đã chủ trì, phối hợp tham mưu tổ chức 03 Hội nghị toàn quốc về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chủ trì tham mưu biên soạn và phổ biến, quán triệt nội dung, giá trị cốt lõi trong tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ban Nội chính Trung ương luôn chủ động, sáng tạo thực hiện tốt nhiệm vụ Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; góp phần tiếp tục đẩy mạnh, tạo bước đột phá mới trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao Ban Nội chính Trung ương đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nội chính và các cơ quan có liên quan duy trì nền nếp giao ban nội chính định kỳ hằng tháng, hằng quý, qua đó tạo sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng giữa các cơ quan nội chính trong tham mưu, chỉ đạo xử lý những vấn đề phức tạp, nổi lên về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, nhất là những vấn đề liên quan đến an ninh tôn giáo, dân tộc, khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài,...

Ban Nội chính Trung ương đã tham mưu Ban Chỉ đạo chỉ đạo đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, giải quyết những vấn đề nổi cộm, vướng mắc trong thực tiễn; chỉ đạo tổ chức kiểm tra dấu hiệu vi phạm của các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan đến một số vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; thanh tra, kiểm toán các chuyên đề, vụ việc phức tạp, nổi cộm, dư luận quan tâm; tham mưu, tổ chức kiểm tra hoặc chỉ đạo kiểm tra đối với các chuyên đề về các vấn đề tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tham nhũng, tiêu cực... Qua đó, đã phát hiện, kiến nghị cơ quan chức năng xử lý nhiều vụ, việc có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực…

Biểu dương những kết quả đạt được, đồng chí Thường trực Ban Bí thư cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế và chia sẻ sâu sắc với cán bộ, công chức Ban Nội chính Trung ương về vụ việc vừa qua xảy ra ở Ban liên quan đến 01 đồng chí Phó Trưởng Ban đã bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự.

Đây là sai phạm có tính cá nhân, nhưng đã ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, uy tín của Ban Chỉ đạo và niềm tin của Nhân dân. Đồng chí động viên và bày tỏ mong muốn cán bộ, công chức Ban Nội chính Trung ương xem đây là bài học đắt giá, phải rất cảnh giác, tỉnh táo, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong công tác; phải quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Cán bộ, công chức ngành Nội chính Đảng phải có trái tim sục sôi bầu nhiệt huyết cách mạng, có cái đầu đầy bản lĩnh và trí tuệ, có đôi chân vững chắc và đôi bàn tay sạch để đứng vững, đứng thẳng và khước từ mọi sự cám dỗ tầm thường, giữ danh dự của người cán bộ nội chính; thường xuyên tôi luyện, rèn luyện bản thân luôn vững vàng, chắc chắn để không một viên đạn, mũi tên nào có thể xuyên thủng, nhất là những viên đạn, mũi tên “bọc đường”.

Đồng chí Lương Cường lưu ý, chỉ còn hơn một năm nữa là kết thúc nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, Ban Nội chính Trung ương cần nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa, hành động mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn nữa, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ về nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Nhất là, phải tiếp tục làm tốt công tác tham mưu đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, gắn với việc triển khai thực hiện tốt Quy định 144 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; tham mưu xử lý dứt điểm các các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực liên quan đến cán bộ, đảng viên, phục vụ công tác nhân sự Đại hội đảng các cấp, thực hiện nghiêm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư: “Dứt khoát không để lọt vào cơ quan lãnh đạo những người đã phạm sai lầm, vướng vào tham nhũng, tiêu cực, bao che tội phạm, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng”.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư đề nghị, Ban Nội chính Trung ương tập trung nghiên cứu hoàn thành các đề án, nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2024 đã đề ra, nhất là khẩn trương hoàn thành các Đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo đúng kế hoạch, đồng thời, quan tâm nghiên cứu, đề xuất những chủ trương, quan điểm, định hướng lớn về nội chính, PCTNTC và CCTP để phục vụ việc xây dựng các dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tập trung tham mưu, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm, nghiêm minh các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực theo đúng Kế hoạch của Ban Chỉ đạo; chuẩn bị tốt nội dung phục vụ các phiên họp của Ban Chỉ đạo PCTNTC từ nay đến hết năm 2025; tổng kết công tác PCTNTC trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, rút ra bài học kinh nghiệm và các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt công tác này trong nhiệm kỳ tới.

Cần tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, PCTNTC và CCTP; chủ động phối hợp với cơ quan chức năng nắm chắc tình hình, tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, nhất là an ninh biên giới, an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động,... không để phát sinh "điểm nóng", bị động, bất ngờ.

Đồng chí Lương Cường nhấn mạnh, Ban Nội chính Trung ương tiếp tục xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thật sự "Trung thành - Liêm chính - Bản lĩnh - Tận tụy - Sáng tạo"; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phát huy vai trò nêu gương, tự giác tu dưỡng, rèn luyện, gương mẫu giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của ngành Nội chính Đảng; chuẩn bị tốt việc kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống ngành Nội chính Đảng (05/01/1966-05/01/2026) để động viên, khuyến khích cán bộ, công chức vững vàng, dám nghĩ, dám làm, dám tham mưu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo sâu sát, cụ thể của đồng chí Thường trực Ban Bí thư, giao các vụ, đơn vị triển khai nghiêm chỉ đạo của đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương yêu cầu, cán bộ, công chức Ban Nội chính Trung ương nêu cao trách nhiệm, khiêm tốn, cầu thị, đoàn kết, nỗ lực cố gắng, phấn đấu hoàn thành tốt, toàn diện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra.

Thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Đàm Văn Lợi, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Nội chính và hạng Ba cho đồng chí Lê Tiến Dũng, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương I; trao Cờ Thi đua của Chính phủ tặng Tạp chí Nội chính, Ban Nội chính Trung ương đạt danh hiệu Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2023; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng đồng chí Bùi Thị Thu Huyền, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Nội chính có nhiều thành tích trong công tác thông tin, tuyên truyền các hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và ngành Nội chính Đảng. Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng đảng viên thuộc Ban Nội chính Trung ương.

PV

Tags:

phòng chống tham nhũng

cải cách tư pháp

ban nội chính trung ương

Tin cùng chuyên mục