No Picture

Đường Nguyễn Huệ

October 26, 2015 admin 0

Khởi thủy là tuyến kênh đào nối thành Bát Quái với sông Sài Gòn, sau đó bị lấp rồi thành đường hoa và nay là […]