Dù nhiều lần phàn nàn về việc con nuôi 'bướng bỉnh', 'cãi lời' nhưng mối quan hệ của Quang...