Ngôi sao

X X – Factor

Trong lúc Tùng Dương đang nhận xét, một thành viên nhóm SGirls đã bất ngờ ngất xỉu ngay trên...
12