Theo thống kê số người mắc bệnh ung thư còn cao. Đặc biệt là các bệnh ung thư da,...